12-04-2016 ania

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie

CZYTAJ W PDF

Traktat

  Spis treści:

Maryja w planie Bożym

Część pierwsza
Konieczność nabożeństwa do NMP
I. Rola Maryi przy pierwszym przyjściu Chrystusa Pana
II. Maryja jest prawdziwą Matką Mistycznego Ciała Chrystusa
III. Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana

Część druga
Zasadnicze prawdy dotyczące doskonałego nabożeństwa do NMP
I. Jezus Chrystus ostatecznym celem i kresem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny
II. Święte niewolnictwo
III. Śmierć starego człowieka
IV. Pośrednictwo
V. Nasza słabość i niestałość

Część trzecia
Znamiona i praktyki prawdziwego nabożeństwa do NMP
I. Znamiona fałszywego względnie prawdziwego nabożeństwa do NMP
II. Praktyki prawdziwego nabożeństwa do NMP

Część czwarta
Istota doskonałego nabożeństwa do NMP polega ba doskonałym oddaniu się Panu Jezusowi
I. Doskonałe i całkowite poświęcenie i oddanie się Najświętszej Dziewicy
II. Doskonałe odnowienie ślubów złożonych przy Chrzcie świętym

Część piąta
Pobudki mające nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do NMP

I. Nabożeństwo to oddaje nas całkowicie służbie Bożej
II. Nabożeństwo to każe naśladować przykład Pana Jezusa
III. Nabożeństwo to uprasza nam pomoc NMP
IV. Nabozeństwo to jest doskonałym środkiem przysporzenia Bogu jak największej chwały
V. Nabozeństwo to prowadzi do zjednoczenia się z Panem Jezusem
VI. Nabożeństwo to daje wielką wolność wewnętrzną
VII. Nabozeństwo to daje bliźnim wielkie korzyści
VIII Nabożeństwo to jest cudownym środkiem wytrwałości

Część szósta
Historia Rebeki i Jakuba jako typ biblijny doskonałego nabożeństwa do Maryi
I. Opowiadanie o Jakubie
II. Postępowanie Ezawa wobec Rebeki a postępowanie potępionych wobec Maryi
III. Postępowanie Jakuba wobec Rebeki a postępowanie predestynowanych wobec Maryi
IV. Najświętsza Dziewica a jej niewolnicy z miłości

Część siódma
Cudowne skutki doskonałego nabożeństwa do Maryi w duszach wiernych
I. Poznanie i wzgarda samego siebie
II. Uczestnictwo w wierze Maryi
III. Łaska czystej miłości
IV. Wielka ufność w Bogu i w Maryi
V. Zjednoczenie się z duszą i duchem Maryi
VI. Przeobrażenie dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa
VII. Najwyższa chwała Jezusa Chrystusa

Część ósma
Szczegółowe ćwiczenia doskonałego nabożeństwa do NMP
I. Ćwiczenia zewnętrzne
II. Szczególne praktyki wewnętrzne dla tych, co chcą dojść do doskonałości

Sposób zastosowania doskonałego nabożeństwa do NMP przy Komunii św.
Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi