12-04-2016 ania

Tajemnica Maryi- Ludwik Grignion de Montfort

456243_big1

CZYTAJ W FORMACIE PDF

SPIS TREŚCI

Tajemnica Maryi

Łaska Boża jest nam absolutnie konieczna

Aby znaleźć łaskę u Boga, trzeba znaleźć Maryję

Prawdziwe Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest nieodzowne

Rozmaite, prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

Doskonała praktyka nabożeństwa do Maryi

– Na czym ono polega

– Doskonałość tej praktyki

– Wewnętrzna forma tego nabożeństwa i jego duch

– Skutki, jakie wywołuje w duszy wiernej

– Praktyki zewnętrzne

Modlitwy do Jezusa

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

Święta niewola miłości. Drzewo Życia.

Sposób jego uprawiania

Jego trwały Owoc: Jezus Chrystus