17-04-2016 ania

Oddanie się w niewolę miłości Jezusowi przez Maryję